AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KAAAAB   AAAAAAAAAAAAAAAA    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAq    AAAAAAAAAK  QAAAAKKKKKKKKKK
  AQQQQA AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAK qAQAQA   AQAAAAAAAAAAAAQAA   QAQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQAR   AQQAAAAAQAK  AQAQAAAAAAAAAAA
AQAAQAQA AQQQQQQQAAAAQQQQQQQQQ  AQAQAAA AAAQAAQQQQQQQQQQAAQAQK  BAQAAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQAAQA  AQAAAQQQQQAQ  AQAAAAAAAAAAAQA
AQQQAAQA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ  AAQAAQA BQQAAQAAAAAAAAAAQAAQQA  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAA  AQAQAAAAAAARKAAQAAAAAAQQQQAAQA
AQAAQQA  mqqqqqqAQAAAqqqqqRq   AQQAQA BQAAQAQ qqqqqqqAAQQAQA  AQAQAm          QAQQAQ mAQAAAqqqq  AQQAAAAAAAAAAAAAQA
AQQQAA      AQAAK       AAQQA AQQQAQ      AAQKA  AQAQA AAQA AAAA QAAAA AAAA AQAAB RAQQAB    AAAAQAAAQAqq AQAQA
AQQAA       AQAAQ       AAAA QAQA       KAQA  AQAQARAQKA AKQA BQQQA AQKA AQAAQ RAQQAR    AQQQAAAAQA  AQAQA
         AQAAQ          AAAAABBBBBBBBBBBBBBAAB  AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQQAABBBBAA KAAAQAAAQABBBAQAQA
         AQAAB          AQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQA  AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQAAQQQQQQAK mAAQAAAAQQQQAAQA
  QABAQ AAAAK  AQAAABAAAAABB mAAAK  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQA  AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQAAAAAAAQAK mAQQAAAAAAAAAAQAR
  AQQQA AQQQQ  AQAAQQQQQQQQQ BAQQAQm AQQQQQQQQAAAAQQQQQQQQA  AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ mAQQQQQQAAQAK AQAAQAAAAQQQQQAA 
  AQAQAA AQAAA  AQAAAAAAAAAAK BAQAQQA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  AQAQAqAQQA AQQA QQAQA AQQA AQAAQ FAAAAAAAAAQAABAQAAAAAAAAAAAAQ 
QAAAQAQA AQAAA  AQAAQQQQQQQQQ BQQQAAQA     AQAQK      AQAQAdAQQAAAQQA AQAQAAAQQA AQAAQ     QAAQA AAAQAQAQAQA    
AKQAAAQA AQAAA  AQAAAAAAAAAAA KAAAAAQA QABBBBBBBAQAQABBBBBBAQ  AQAQA AQAQAQAQA NAQAQAAAQA AQAAQ  AABBBBAAAQA QAAQA AQAQAAQAAAAA
AQAAAQA  AQAAA  AQAAQ       QAAQA AQQQQQQQQAAAAQQQQQQQQA  AQAQA AQAAAAQAQ AQAAAAQA yAQAAQ mAQQQQQQAAQA KAAQA QAQAAQQQQQQA
AKQAAQA  AQAAA  AQAAQ       QAQQA BQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQA  AQAQA AQAQQAAQA AQAQQAAAA AQAAQ RAQAAAAAAAQA KAAQA AQQAAAAAAQA
AAAQAQA  AQAAA  AQAAQ       KAQQA AQQQAAAQQAAAAQQAAAQQKA  AQAQA AQQAAAAQA QQAQAAAAQA AQAAQ RAQAAQQQQQQA QQQQA  BAQQQQQQKA
 AQAQA  AQAAA  AQAAQ       KAQQA QAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAA  AQAQAqAQQA AQQA BQAQA AQQA AQAAQ RAQAAAAAAAAA6AAAAA   AQAAAAAA
 AQAQA  AQAAA  AQAAQ       KAQQAA  QQAQA QQAQQAQAQA   AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQQA             
 AQAQA  AQAAA  AQAAQ       KAQQAA QAQAQA AQAQQKAAAQA   AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQAAAAAAAQA AQAAAAAAAAAAAAAAAA
 AQAQA  AQAAA  AQAAQ       KAQQA KQAQAAAA AQAQA AQAAQAA  AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQAAQQQQQQA QQQQQQQQQQQQQQQQKA
 AQAQA  AQAAA  AQAAQ       KAQQA AQQAAQA AQAQA QAQAAKA  AQAQAqAQQA AQQA AQAQA AQQA AQAAQ RAQAAAAAAAQA KAAAAAAAAAAAAAAAQA
 AQAQA  AQAQA  AQAAQ       AAQQA BQAQQAm AQAQA AQQAQA  AQAQAqAQQA AQQA QQQQA AQQA AQAAQ mAQQQQQQQQQA KAAAAQQQQQQQQQAAQA
 AQAQA  AQAQA  AQAAQ       AQAAAKBQQQA  AQQQB  AAQKA  AQAQAqAQQA AQQA AAAAQ AQQA AQAAB QAAAAAAAAAAA QAAAAAAAAAAAAAQAQA
 AQAQA  AQAQAA AQAAK      KAQAAQAAAAq   AAAAQ   KQB  AQAQA AQQA AQQQ KmK AAAB AQAAQ        AAAQA    AQAQA
 AQAQA  QAQAQAAAAQAAAAAAAAAAK AAAQAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQA AQAQA         AAAAAAAQAQ mAAAAAAAAAAA QAAQAAAAAAAAAAQAQA
 AQAQA  AQAAAQQAAAAQQQQQQQQQ BQQAAQQAAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQKA AQAQA         AQQQQAAQA  mAQQQQQQQQQA KAAAAQQQQQQQQQAAQA
 AQAQA   AQQAAAAAAAAAAAAAAAK BAQQQAAQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQA AQAQA         AQAAAAQAA  RAQAAAAAAAQA KAAAAAAAAAAAAAAQA 
 AKQKA   AAQQQQQQQQQQQQQQQQ BQQAA KQAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQKA AKQKA         AQQQQQAB  mAQQQQQQQQQA QQQQQQQQQQQQQQAAB 
 AQAQA    RAAAAAAAAAAAAAAAQ AAAQ  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB AAAAA         AAAAAAR   AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA